Amdanom Ni

RegistryDrwy benderfyniad, brwdfrydedd i ddysgu a haelioni gwerin Cymru, sefydlwyd Prifysgol Cymru drwy Siarter Brenhinol ym 1893 a bernir mai dyma un o’r datblygiadau gwleidyddol a chymdeithasol pwysicaf yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae i Brifysgol Cymru hanes hir a balch, yn chwarae rhan bwysig yn datblygu addysg uwch yng Nghymru.

Roedd pobl Cymru’n ystyried eu Prifysgol yn sefydliad cenedlaethol a gâi ei ddathlu ar lwyfan genedlaethol a rhyngwladol. Drwy gefnogaeth y Brifysgol i’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Geiriadur Prifysgol Cymru, Neuadd Gregynog (a gymynroddwyd i’r Brifysgol yn y 1960au) a Gwasg Prifysgol Cymru, helpodd i hybu a dathlu iaith, etifeddiaeth a diwylliant Cymru.

Dros y blynyddoedd mae’r Brifysgol wedi addasu er mwyn bod mewn sefyllfa i ymateb i anghenion myfyrwyr, yng Nghymru a thu hwnt.

Ym mis Hydref 2011, ymrwymodd cyrff llywodraethu Prifysgol Cymru, Prifysgol Fetropolitan Abertawe a Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant i uno dan Siarter 1828 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Cwblhawyd cam cyntaf y broses hon ym mis Hydref 2012 gydag uno Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe, yn ogystal â chreu Adduned Cymru. Disgwylir y bydd y brifysgol newydd wedi integreiddio’n llawn erbyn 2017.

Gyda sail gref o fyfyrwyr ar draws sawl campws, bydd y Brifysgol hefyd yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Bydd y Brifysgol ar ei newydd weddi yn peidio â bod yn gorff achredu i Brifysgolion eraill yng Nghymru, a bydd yn dod â rhaglenni dilysedig a gynigir mewn canolfannau yn y DU a thramor i ben gan gyflwyno model academaidd newydd.

Yr Is-Ganghellor yw’r Athro Medwin Hughes DPhil DL DPS FRSA.

I weld cwestiynau cyffredin am uno Prifysgol Cymru, cliciwch yma.

I weld cwestiynau cyffredin sy’n berthnasol i fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr yn benodol, cliciwch yma.