Datganiad yr Is-Ganghellor i gyn-fyfyrwyr

Prof Medwin Hughes

Yr Athro Medwin Hughes
Is-Ganghellor

Mae’r Brifysgol wedi penderfynu uno gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae hwn yn benderfyniad hanesyddol ac yn cynnig cyfle i’r Brifysgol ar ei newydd wedd barhau i wasanaethu addysg uwch mewn cyd-destun Cymreig a rhyngwladol.

Ym mis Hydref 2011, ymrwymodd cyrff llywodraethu Prifysgol Cymru, Prifysgol Fetropolitan Abertawe a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i uno dan Siarter 1828 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Cwblhawyd cam cyntaf y broses hon ym mis Hydref 2012 gydag uno Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe, yn ogystal â chreu Adduned Cymru. Disgwylir y bydd y brifysgol newydd wedi integreiddio’n llawn erbyn 2017.

Bydd myfyrwyr yn cadw’r dyfarniad Prifysgol Cymru a enillwyd ganddynt ar raddio ac yn parhau i fod yn aelodau gwerthfawr o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru.

Mae gan filoedd o gyn-fyfyrwyr ledled y byd radd gan Brifysgol Cymru. Mae gan radd Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru etifeddiaeth gref ac maent yn cael eu cydnabod, ac yn uchel eu parch, gan gyflogwyr trwy’r byd i gyd. Ni fydd gwerth hyn yn newid. 

Gall cyn-fyfyrwyr weld rhestr o Gwestiynau Cyffredin sydd wedi eu llunio’n benodol i’n helpu i ateb unrhyw bryderon gan fyfyrwyr ynglŷn â’r newidiadau hyn

Hefyd, I weld cwestiynau cyffredin am uno Prifysgol Cymru, cliciwch yma.

Yr Athro Medwin Hughes
Is-Ganghellor