Datblygiadau - Uno ac Ad-drefnu

Dros y blynyddoedd mae’r Brifysgol wedi addasu er mwyn parhau i fod wrth gallon bywyd academaidd, deallusol a diwylliannol y genedl. Gan ymateb i bolisi’r Llywodraeth a phenderfyniad sefydliadau sylfaen y Brifysgol i geisio eu pwerau dyfarnu graddau eu hunain, mae Prifysgol Cymru wedi ymgymryd ag ailstrwythuro radical.

Yn 2007 ailstrwythurwyd y Brifysgol pan ddaeth yn amlwg nad oedd strwythur ‘ffederal’ gwreiddiol Prifysgol Cymru bellach yn gwasanaethu’r sector addysg uwch yng Nghymru.

Yn fwy diweddar, ym mis Hydref 2011, cyhoeddodd Prifysgol Cymru ei bwriad i uno â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe dan Siarter 1828 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Cwblhawyd cam cyntaf y broses hon ym mis Hydref gydag uno Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe, yn ogystal â chreu Adduned Cymru.

Mae’r penderfyniad hanesyddol hwn yn cefnogi polisi Llywodraeth Cymru ar ailstrwythuro’r sector addysg uwch yng Nghymru, ac yn fwyaf pwysig, mae’n caniatáu i Brifysgol Cymru barhau â’i chenhadaeth a’i hymrwymiad I gefnogi bywyd academaidd, diwylliannol ac economaidd Cymru fel rhan o’r brifysgol fwy o faint ar ôl uno.

Gellir gweld cwestiynau cyffredin am yr uno drwy glicio yma.

Mae'r Brifysgol yn awyddus i glywed safbwyntiau cynifer â phosibl o bobl, a bydd yn eu hystyried wrth iddi ymgynghori ar amrywiaeth o fentrau strategol arfaethedig. Mae'r adran Llais y Rhanddeiliad yn cynnig cyfle i bobl sydd â diddordeb yn y Brifysgol wneud sylwadau ar gyfeiriad strategol y Brifysgol, gan ddefnyddio'r ffurflen sylwadau