Swyddi Gwag

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. 

GWEINYDDYDD –
Consortiwm Pwrcasu Addysg Uwch Cymru (HEPCW) –
Tymor Sefydlog am 6 mis i ddechrau


Lleoliad: Caerdydd
Cyflog: £21,585 - £24,285
Oriau: Llawn Amser 
Dyddiad Cau: 23 Gorffennaf 2018 

Mae HEPCW yng Nghaerdydd yn dymuno penodi Gweinyddydd i ddarparu gwasanaeth cymorth gweinyddol/pwrcasu effeithiol ac effeithlon i Reolwr a Chonsortiwm HEPCW. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol rywfaint o brofiad a bydd yn frwdfrydig, yn hunangymhellol ac yn gallu gweithio ar ei liwt ei hun.I gael rhagor o wybodaeth am y Consortiwm a’i weithrediadau, ewch i http://www.hepcw.ac.uk/cy

I gael manylion pellach, cliciwch yma
I gael ffurflen gais arlein cliciwch yma 


Ysgoloriaethau PhD mewn Rhith-Wirionedd a Dysgu Peiriant, CANOLFAN GWEITHGYNHYRCHU ARLOESOL AC ARBROFOL CYMRU (CBM)

Cymhwyster: PhD
Lleoliad: Abertawe
Cyllid ar gyfer: Myfyrwyr y DU a’r UE
Cyfanswm cyllid: 100% o ffioedd dysgu’r DU/UE a chostau byw blynyddol o £14,439 (2017/18 yn ddarostyngedig i gynnydd o 1% y flwyddyn), ynghyd â Grant Datblygu Ymchwil o £5,000.
Oriau: Llawn Amser
Dyddiad Cau: 27 Gorffennaf 2018 

Menter newydd gyffrous yw CBM  a sefydlwyd ar y cyd gan Brifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Cyfleuster gweithgynhyrchu ac ymchwil yw CBM, yn canolbwyntio ar gymhwyso technolegau a thechnegau uwch yn greadigol ar draws ystod eang o sectorau gweithgynhyrchu. Am ragor o wybodaeth am CBM gweler: www.cbmcymru.co.uk

Mae CBM yn cynnig ysgoloriaethau ymchwil PhD a ariennir yn llawn i ymgymryd â gwaith ymchwil gymhwysol yn y meysydd canlynol:

• Rhith-wirionedd i Gyfoethogi Datblygiad Cynhyrchion Newydd
• Dysgu Peiriant i Optimeiddio Gweithdrefnau Sganio 3D

I gael manylion pellach, cliciwch yma
I gael ffurflen gais arlein cliciwch yma

CysylltU

Adran Adnoddau Dynol          Prifysgol Cymru
Cofrestrfa’r Brifysgol
Rhodfa'r Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NS 

Ffôn: (029) 2037 6943
E-bost: swyddi@cymru.ac.uk