Ann Parry Owen BA, PhD

 

  Ann02Web
Position:

Research Fellow and Project Leader,
The Poetry of Guto’r Glyn

e-mail:     apo@wales.ac.uk
Tel.:  01970 636543
Fax:   01970 639090

Postal Address:
Professor Ann Parry Owen
University of Wales Centre for Advanced Welsh & Celtic Studies,
National Library of Wales,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3HH

Professor Ann Parry Owen’s principal field of research is medieval Welsh poetry. She is particularly interested in the poetry, metrics and language of the Poets of the Princes and the later Gogynfeirdd who sang in the fourteenth century. She is a co-editor of Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr i , ii in the 'Poets of the Princes Series', and she has editions of later texts in the 'Poets of the Nobility Series' of which she is the series editor. In 2007 Professor Parry Owen was awarded an AHRC research grant to establish a new five-year team-based project at the Centre, which commenced in January 2008. This time the team will focus on one major poet, Guto’r Glyn , preparing a new electronic edition of his poetry as well as exploring the light his poetry sheds on life in fifteenth-century Wales - e.g. its material culture, history, politics, &c. - by means of a website and a printed monograph.

In 2015 the University of Wales awarded her a personal chair. 

Selected Publications

'Mynegai i enwau priod yng ngwaith beirdd y bedwaredd ganrif ar ddeg', Llên Cymru , 31 (2008), 35-89.

’"Englynion Bardd i’w Wallt": Cerdd Arall gan Ddafydd ap Gwilym?’, Dwned , 13 (2007),
47-75.

Gwaith Gruffudd ap Maredudd iii (Aberystwyth, 2007).

'Canu Serch Gruffudd ap Maredudd ap Dafydd o Fôn', Dwned , 10 (2004), 57-78.

'Cyfuniadau hydref ddail ym Marddoniaeth Beirdd y Tywysogion', in Cyfoeth y Testun: Ysgrifau ar Lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol, eds. Iestyn Daniel, Marged Haycock, Dafydd Johnston, Jenny Rowland (Caerdydd, 2003), pp. 237-51.

with Dafydd Johnston, ’Tri darn o farddoniaeth yn Llawysgrif Peniarth 10’, Dwned , 5 (1999), 35-45.

'Cymeriad yn awdlau Beirdd y Tywysogion', Dwned , 4 (1998), 33-58.

Gwaith Gronw Gyriog, Iorwerth ab y Cyriog ac Eraill , eds. Rhiannon Ifans, Ann Parry Owen (pp. 1-112), W. Dyfed Rowlands and Erwain Haf Rheinallt (Aberystwyth, 1997).

Several articles in the Oxford Companion to the Literature of Wales , ed. Meic Stephens (new edn., Cardiff, 1997).

'Mynegai i Enwau priod ym marddoniaeth Beirdd y Tywysogion', Llên Cymru , 20 (1997),
25-45.

'"A mi, feirdd, i mewn a chwi allan": Cynddelw Brydydd Mawr a’i grefft', in Beirdd a Thywysogion: Barddoniaeth Llys yng Nghymru, Iwerddon a’r Alban, eds. Morfydd E. Owen and Brynley F. Roberts (Aberystwyth & Caerdydd, 1996), pp. 143-65.

’Golwg byr ar fydryddiaeth englynion Dafydd ap Gwilym i’r Grog o Gaer’, Dwned , 1 (1995),
41-53.

Gwaith Llywelyn Brydydd Hoddnant, Dafydd ap Gwilym ac Eraill, eds. Ann Parry Owen
(pp. 1-168) and Dylan Foster Evans (Aberystwyth, 1995).

Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr II, eds. Ann Parry Owen and Nerys Ann Jones (Caerdydd, 1995), xxii + 449pp.

'Canu Cynddelw Brydydd Mawr i Dysilio Sant', in Ysgrifau Beirniadol XVIII , ed. J. E. Caerwyn Williams (Dinbych, 1992), pp. 73-99.

Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr I, eds. Ann Parry Owen and Nerys Ann Jones (Caerdydd, 1991), l + 374pp.