Chofroddion

Gyda detholiad o nwyddau a chofroddion ansawdd uchel, yn ogystal ag ystod eang o lyfrau, Siop Prifysgol Cymru yw'r lle delfrydol i Gyn-fyfyrwyr ymweld ag ef.

Siopa ar-lein heddiw - www.cymru.ac.uk/shop  

Tystysgrifau Arddangos 


Hefyd, mae Prifysgol Cymru’n cynnig y cyfle i fyfyrwyr brynu fersiwn mwy addurniedig o’u tystysgrifau gradd i’w harddangos, fel atgof unigryw o’u hastudiaethau yn y Brifysgol.

- Ceinlythrennu â Llaw
- Arfbais Prifysgol Cymru wedi’i chreu o Ffoil Aur ac Arian
- Seliau Lliw Boglynnog
- Llofnod Gwreiddiol Is-Ganghellor Prifysgol Cymru
- Papur A3 Lliw Hufen o Ansawdd Uchel
- Dewis o Destun Cymraeg neu Saesneg

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma

Noder mai at ddibenion arddangos yn unig y mae’r dystysgrif hon ac ni ddylid ei defnyddio i gadarnhau gradd Prifysgol Cymru.

TieGolf UmbrellaBrooch