Trawsgrifiad / Atodiad Diploma

Mae Prifysgol Cymru’n rhoi opsiwn i raddedigion canolfannau cydweithredol gael copi amnewid o drawsgrifiad neu atodiad diploma sy’n cadarnhau holl fanylion eu cwrs am ffi o £20.00.

Noder nad yw Prifysgol Cymru’n cyhoeddi trawsgrifiadau i raddedigion a astudiodd mewn sefydliad yng Nghymru. Bydd y rhain yn cael eu cyhoeddi’n uniongyrchol gan y sefydliad a fynychwyd - Trawsgrifiadau i raddedigion a astudiodd yng Nghymru

Yn dilyn cyflwyno Proses Bologna yn 2008 byddai atodiad diploma neu drawsgrifiad (cofnod llawn o Astudiaeth Academaidd) wedi cael ei gyflwyno’n awtomatig i raddedigion sydd wedi cwblhau eu rhaglen astudio neu sydd wedi ymadael â’u rhaglen astudio. Cyn 2008 dim ond ar gais y gellid cyhoeddi trawsgrifiadau.

Gallwch gael copi amnewid o’ch trawsgrifiad/atodiad diploma am ffi o £20.00; bydd y ddogfen hon yn dangos yr un wybodaeth â’r gwreiddiol ond bydd wedi ei farcio fel copi amnewid a chaiff ei awdurdodi gan yr Is-ganghellor. Fel arfer caiff dogfennau eu hanfon o fewn 1-2 wythnos, ar yr amod bod yr holl wybodaeth ar gael.

Gwneud Trawsgrifiad / Atodiad Diploma