Trawsgrifiadau i raddedigion a astudiodd yng Nghymru

Nid yw Prifysgol Cymru’n gallu darparu trawsgrifiadau i raddedigion a astudiodd mewn sefydliad yng Nghymru. Dim ond cofnod o’r canlyniad terfynol sydd gennym ni, a does gennym ni ddim unrhyw wybodaeth am gynnwys y cwrs na marciau modiwlau ac felly nid oes modd i ni ddarparu trawsgrifiadau cyflawn o’r cwrs a gwblhawyd. Byddai’n rhaid i unrhyw drawsgrifiadau gael eu darparu’n uniongyrchol gan y sefydliad a fynychwyd, os oes digon o fanylion ar gael.

Gweler isod ddolenni at y wefan berthnasol am wybodaeth:

Prifysgol Aberystwyth
https://www.aber.ac.uk/cy/development/faqs/ 

Prifysgol Bangor
https://www.bangor.ac.uk/ar/main/sturec/index.php.cy 

Prifysgol Caerdydd 
Gan gynnwys yr holl gofnodion ar gyfer Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru
http://www.cardiff.ac.uk/cy/alumni/new-graduates/requests-for-documents-and-references

Prifysgol Metropolitan Caerdydd (UWIC gynt)
https://www.cardiffmet.ac.uk/registry/Pages/Transcripts,-Certificates-and-Verification-of-Awards.aspx

Prifysgol Glyndŵr (NEWI gynt)
http://www.glyndwr.ac.uk/cy/Eincymorthifyfyrwyr/Alumni/Manteisionigynfyfyrwyr/Tystysgrifauathrawsgrifiadau/

Prifysgol Abertawe
http://www.swansea.ac.uk/cy/gwasanaethau-academaidd/myfyrwyr-presennol/cwestiynau-cyffredin/ymholiadau-ynghylch-graddio/

Prifysgol De Cymru (Prifysgol Cymru, Casnewydd gynt)
http://sasstudent.southwales.ac.uk/certificatesandtranscripts/ 

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Gan gynnwys yr holl gofnodion ar gyfer sefydliadau a adwaenid yn flaenorol fel: Coleg y Drindod, Caerfyrddin
Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan

Prifysgol Fetropolitan Abertawe / Athrofa Addysg Uwch Abertawe
http://www.uwtsd.ac.uk/cy/gwasanaethau-proffesiynol/y-gofrestrfa/cais-am-dystysgrif--trawsgrifiad/