Adeiladau eraill y Brifysgol

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3HH
Ffôn: +44 (0)1970 636543
Gwefan: www.cymru.ac.uk/YGanolfanGeltaidd  

Canolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol Cymru (CBM)
Ethos Building
Kings Road 
Abertawe
SA1 8AS 
Ffôn: +44 (0)1792 341774 
E-bost: gwybodaeth@CBMcymru.co.uk
Gwefan: www.cbmwales.co.uk

Canolfan Dylan Thomas
Somerset Place 
Abertawe
SA1 1RR 
Ffôn: +44 (0)1792 532200 
E-bost: dtc@cymru.ac.uk 
Gwefan: www.cymru.ac.uk/CDT

Neuadd Gregynog
Tregynon
Nr. Newtown
Powys
SY16 3PW
Ffôn: +44 (0)1686 650224 
Gwefan: www.gregynog.org

Gwasg Prifysgol Cymru 
10 Rhodfa Columbus
Maes Brigantîn
Caerdydd
CF10 4UP
Ffôn: +44 (0)29 2049 6899
E-bost: gwasg@gwasg.cymru.ac.uk 

Gwefan: www.uwp.co.uk