Diogelu Data

Mae Prifysgol Cymru yn ymrwymo i weithio mewn cydymffurfiaeth â Deddf Diogelu Data 1998, ac mae’n ystyried bod prosesu gwybodaeth o’r fath, megis storio, adalw a dileu, yn hynod o bwysig, fel y mae diogelwch pob gwybodaeth.

Mae mesurau diogelwch wedi’u sefydlu i ddiogelu yn erbyn colli, camddefnyddio a newid data personol sydd yn ein meddiant. Ni chaiff data ei gadw’n hirach nag sy’n angenrheidiol ac fe’i gwaredir yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.

Rhagor o wybodaeth 
Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch yn ymwneud ag unrhyw ddata personol y gallai’r Brifysgol fod yn ei ddal, cysylltwch â cydymffurfiaeth@cymru.ac.uk neu ysgrifennwch at:

Rheolwr Chydymffurfio a Ysgrifenyddiaeth
Prifysgol Cymru
Cofrestrfa'r Brifysgol
Rhodfa’r Brenin Edward VII
Caerdydd
CF10 3NS