Staff FAQs

Ateb:

Os ydych yn gwybod y cyfeiriad ebost a ddefnyddiwyd gennych i gofrestru gallwch ddefnyddio’r tudalen Adfer Cyfrinair. Caiff eich cyfrinair ei anfon at y cyfeiriad ebost a ddelir ar y system.

Os nad ydych yn siŵr beth oedd eich cyfeiriad ebost pan wnaethoch gofrestru yna bydd angen i chi siarad â’r Sefydliad yr ydych yn astudio ynddo a bydd yn gallu rhoi’r wybodaeth honno i chi.

 

 

Ateb:

Cadarnhewch fod y cyfeiriad ebost a ddarparwyd yn gywir.

Ydi’r myfyrwyr wedi gwirio’r blwch Spam?

Ydi’r myfyrwyr wedi newid eu cyfeiriad ebost ers cofrestru gyda’r Sefydliad?

Ateb:

Gweler y ddogfen ganlynol.

 

Ateb:
Sicrhewch eich bod yn defnyddio’r Enw Defnyddiwr a gafodd ei gadarnhau pan wnaethoch gofrestru ar Fy Lle I a gyda’ch Sefydliad.

Os ydych wedi anghofio neu wedi colli eich cyfrinair, ewch i’r Dudalen Adfer Cyfrinair, cofnodwch eich Enw Defnyddiwr a bydd y cyfrinair yn cael ei anfon atoch mewn ebost.

Y tro cyntaf i chi fewngofnodi gofynnwyd i chi ddewis enw defnyddiwr Google a gofynnwyd i chi a oeddech am ddefnyddio’r enw defnyddiwr hwn i fewngofnodi, os mai dyna oedd eich dewis byddech wedi derbyn ebost yn cadarnhau eich manylion.

Os ydych yn dal yn methu â dod o hyd i’ch enw defnyddiwr yna cysylltwch â’ch Sefydliad a fydd yn gallu ei adfer i chi.

 

Ateb:

Os oes gennych fynediad i Fy Lle I yna mewngofnodwch gyda’r manylion a ddarparwyd, ewch i’r tudalen Proffil a dewis y ddewislen Gosodiadau. Newidiwch eich Llysenw i beth bynnag yr hoffech ei ddangos.

Os na allwch fynd at y safle am unrhyw reswm gwiriwch y Cwestiynau Cyffredin eraill ac efallai y ceir yr ateb yn un ohonynt.

 

Ateb:

Ydi Prifysgol Cymru wedi derbyn Rhestr Trosglwyddiad Staff?

Os oes gan rywun sy’n defnyddio’r system ar hyn o bryd freintiau Gweinyddydd gallant ’ychwanegu’r aelod staff newydd at y gronfa ddata.

Ateb:

I ddechrau edrychwch ar y ddogfen ganlynol ar sut i lanlwytho ffeil yn llwyddiannus.

Os ceir unrhyw wallau gwnewch gopi ohonynt er mwyn eu defnyddio i gywiro’r gwall ac anfon copi ohonynt at y Tîm Cefnogi 

Am ganllaw mwy manwl ar sut i gadarnhau a gwirio’r lanlwythiad gweler y canllaw cam wrth gam hwn.

Am restr o Godau Gwallau Cyffredin ac eglurhad ohonynt, gweler y ddogfen hon.

Ateb:
Gallwch nodi manylion personol ar eich proffil a bydd pobl eraill yn gallu eu gweld yn unol â’ch gosodiadau preifatrwydd. Gellir creu neu newid y manylion hyn ar eich Tudalen Proffil. 
Ateb:

Os oes gan y myfyriwr ei f/manylion mewngofnodi ar gyfer Fy Lle I yna gallant newid ebost cyswllt Fy Lle I ar y dudalen proffil. Nid yw hyn yn newid y cyfeiriad ebost a ddelir ar y brif system, rhaid i sefydliadau unigol y myfyrwyr wneud cais i newid hwn.

Ewch i’r dudalen ganlynol os nad oes gennych eich manylion mewngofnodi.

Ateb:

Gweler y ddogfen ganlynol ar sut i fformatio’r data’n gywir.

Bydd y ddogfen hon yn dangos sut i lanlwytho’r data’n gywir trwy gyfrwng porth Fy Lle I.

Os ydych yn siŵr eich bod wedi dilyn y camau yn y ddogfen help, ac mae eich lanlwythiad wedi methu tair gwaith, yna anfonwch ebost at gcsupportcymru.ac.uk gyda’r negeseuon gwall llawn a dderbyniwyd, bydd llun o’r sgrin yn ddigonol, a chopi o’r daenlen yr ydych yn ceisio’i lanlwytho.

Ateb:

Os allwch chi fynd i’ch cyfrif Fy Lle I, yn yr adran proffil mae dewis o dan golygu proffil i newid eich cyfrinair.

Os yw eich cyfrinair yn iawn ond na allwch fynd i’r safle gallwch adfer eich cyfrinair ar y Dudalen Adfer Cyfrinair sydd hefyd yn egluro sut i newid eich cyfrinair.

Os ydych wedi anghofio neu wedi colli eich enw defnyddiwr a chyfrinair yna bydd angen i chi siarad gyda’ch sefydliad a fydd yn gallu naill ai eu hail osod neu’n gallu eu hanfon atoch eto.

 

Arddangos 1 I 11 O 11