Cyflwyniad i Google Docs

Creu a chydweithio ar ddogfennau, taenlenni a chyflwyniadau gyda Google Docs.

Mae Google Docs yn eich galluogi i greu, golygu a rhannu dogfennau, taenlenni a chyflwyniadau yn syml ac am ddim. Mae eich dogfennau’n cael eu cadw ar-lein yn ddiogel, fel y gallwch fynd atynt unrhyw bryd ac o unrhyw le. Gallwch greu dogfen newydd, lanlwytho dogfen sy’n bodoli eisoes neu chwilio’r oriel templed am fformat sy’n ateb eich gofynion - mae’n hawdd. Gallwch hyd yn oed defnyddio Google Docs i greu ffurflen ar-lein i gasglu data oddi wrth eraill.


Nodwch os gwelwch yn dda: Mae cynhyrchion, meddalwedd, gwasanaethau a gwefannau yn cael eu darparu trwy Google Inc., ac nid ydynt yn cael eu rheoli gan, nac yn gysylltiedig â, Phrifysgol Cymru.

Mae’r dolenni gwe canlynol yn cael eu cynnal gan Google: