Beth os oes angen i rai myfyrwyr ail sefyll y tu hwnt i ddyddiad terfynu presennol y Cytundeb Dilysu?

Cwestiwn:
Beth os oes angen i rai myfyrwyr ail sefyll y tu hwnt i ddyddiad terfynu presennol y Cytundeb Dilysu?
Ateb:

Bydd y Brifysgol yn gweithio gyda phob Canolfan Gydweithredol i roi cyfle am ailasesiad yn achos myfyrwyr sydd angen ailsefyll y tu hwnt i’r cyfnod a benodir gan Gytundeb Dilysu presennol y Ganolfan ar gyfer y rhaglen y mae’r myfyriwr wedi cofrestru ar ei chyfer.

Categori:
Merger Collaborative Centres
 

In: Cwestiynau Cyffredin