A fydd Canolfannau Cydweithredol yn gallu cyfrannu at y model diwygiedig?

Cwestiwn:
A fydd Canolfannau Cydweithredol yn gallu cyfrannu at y model diwygiedig?
Ateb:

Bydd y Brifysgol yn sefydlu peirianwaith i rannu gwybodaeth bellach gyda Chanolfannau Cydweithredol ynglŷn â’r model newydd arfaethedig a bydd yn sicrhau bod barn y myfyrwyr yn cael ei chynrychioli.

Categori:
Merger Collaborative Centres
 

In: Cwestiynau Cyffredin