Pwy fydd Is-Ganghellor y Brifysgol ar ei newydd wedd?

Cwestiwn:
Pwy fydd Is-Ganghellor y Brifysgol ar ei newydd wedd?
Ateb:

Yr Athro Medwin Hughes.

Categori:
CC Academic Strategy
 

In: Cwestiynau Cyffredin