Pwy fydd yn cymryd rhan yn yr uno?

Cwestiwn:
Pwy fydd yn cymryd rhan yn yr uno?
Ateb:

Bydd Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Fetropolitan Abertawe a Phrifysgol Cymru’n uno i greu un Brifysgol.

Categori:
CC Academic Strategy
 

In: Cwestiynau Cyffredin