Sut fydd yr uno yn effeithio ar werth fy ngradd?

Cwestiwn:
Sut fydd yr uno yn effeithio ar werth fy ngradd?
Ateb:
Mae gan radd Prifysgol Cymru ac enw Prifysgol Cymru hanes cryf yn ogystal â chydnabyddiaeth eang a pharch gan gyflogwyr yn fyd-eang. Mae llawer o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru wedi graddio o brifysgolion nad ydynt bellach yn dyfarnu graddau Prifysgol Cymru. Nid yw’r rhain wedi dioddef unrhyw effaith niweidiol o ganlyniad i’r newid hwnnw ac maent yn cynnwys llawer o aelodau blaenllaw o Lywodraeth Cymru, bywyd cyhoeddus a staff academaidd prifysgolion ledled y DU.
Categori:
Merger Students
 

In: Cwestiynau Cyffredin