Rwyf i'n fyfyriwr cyfredol. Sut fydd hyn yn effeithio arnaf i?

Cwestiwn:
Rwyf i’n fyfyriwr cyfredol. Sut fydd hyn yn effeithio arnaf i?
Ateb:

Mae’r Brifysgol wedi gwneud ymrwymiad cyhoeddus y bydd unrhyw fyfyriwr sydd wedi cofrestru ar ddyfarniad Cymru yn cael cyfle i gwblhau ei astudiaethau. Ar gyfer yr holl fyfyrwyr sydd wedi’u cofrestru ar hyn o bryd ac sy’n astudio at ddyfarniad Prifysgol Cymru, Prifysgol Cymru fydd yn parhau i fod y corff dyfarnu gradd drwy gydol eu hastudiaethau. Bydd myfyrwyr yn parhau i astudio’r un cwrs yn eu sefydliadau unigol, ac ar ôl cwblhau’n llwyddiannus dyfernir tystysgrif gyda “Prifysgol Cymru” fel y corff dyfarnu.

Os ydych chi’n astudio mewn sefydliad yng Nghymru, cyfeiriwch at gofrestrfa eich sefydliad am ragor o gyngor

Categori:
Merger Students
 

In: Cwestiynau Cyffredin