Rwyf i'n ddarpar fyfyriwr, beth yw fy sefyllfa i?

Cwestiwn:
Rwyf i'n ddarpar fyfyriwr, beth yw fy sefyllfa i?
Ateb:

Os ydych chi wedi cael cynnig lle ar gwrs Prifysgol Cymru byddwch yn cael eich trin yn yr un ffordd â myfyrwyr y gorffennol ac os byddwch yn llwyddiannus byddwch yn ymadael gyda dyfarniad Prifysgol Cymru. Mae Prifysgol Cymru’n gweithio gyda nifer fawr o sefydliadau yng Nghymru a ledled y byd – edrychwch a oes cwrs ar gael yn eich gwlad chi drwy ddefnyddio’r cyfleuster Chwilio am Gwrs.

Mae’r cynlluniau astudio a restrir yma wedi’u dilysu gan Brifysgol Cymru, ond cynghorir darpar fyfyrwyr i gysylltu â’r ganolfan gydweithredol yn uniongyrchol am wybodaeth am yr holl ddyddiadau derbyn yn y dyfodol.

Categori:
Merger Students
 

In: Cwestiynau Cyffredin