Pa effaith fydd hyn yn ei gael ar fy ffioedd dysgu / nawdd?

Cwestiwn:
Pa effaith fydd hyn yn ei gael ar fy ffioedd dysgu / nawdd?
Ateb:
Caiff ffioedd dysgu eu pennu gan y Ganolfan Gydweithredol neu’r Brifysgol lle'r ydych chi’n astudio. Dylai pob trefniant nawdd cyfredol gael ei anrhydeddu cyhyd â’ch bod chi’n parhau ar gwrs Prifysgol Cymru.
Categori:
Merger Students
 

In: Cwestiynau Cyffredin