Pa rôl fu gan fyfyrwyr yn y broses hon?

Cwestiwn:
Pa rôl fu gan fyfyrwyr yn y broses hon?
Ateb:
Mae myfyrwyr wedi bod yn rhan o’r broses, ac mae’r Is-Ganghellor wedi cynnal cyfarfodydd gyda Llywydd UCMC a hefyd Llywyddion Myfyrwyr eraill o Brifysgolion yng Nghymru. Caiff myfyrwyr hefyd barhau i ymgeisio i weithredu fel Cynrychiolydd Myfyrwyr ar bwyllgorau Prifysgol Cymru.
Categori:
Merger Students
 

In: Cwestiynau Cyffredin