Beth fydd safle'r Brifysgol ddiwygiedig ar y system raddio prifysgolion?

Cwestiwn:
Beth fydd safle'r Brifysgol ddiwygiedig ar y system raddio prifysgolion?
Ateb:

Nid yw Prifysgol Cymru erioed wedi ymddangos ar unrhyw raddfa oherwydd ei natur Ffederal. Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymddangos yn y systemau graddio, ond bydd yn cymryd peth amser i sefydlu ei safle.    

Categori:
Merger Students
 

In: Cwestiynau Cyffredin