A fydd fy nhystysgrif gradd yn nodi "Prifysgol Cymru" fel y corff sy'n dyfarnu'r radd?

Cwestiwn:
A fydd fy nhystysgrif gradd yn nodi "Prifysgol Cymru" fel y corff sy'n dyfarnu'r radd?
Ateb:
Bydd. Os ydych chi’n astudio am radd Prifysgol Cymru ar hyn o bryd, pan fyddwch yn cwblhau’n llwyddiannus byddwch yn derbyn tystysgrif gradd a fydd yn nodi “Prifysgol Cymru” fel y corff sy’n dyfarnu’r radd.
Categori:
Merger Students
 

In: Cwestiynau Cyffredin