A fydd Prifysgol Cymru yn parhau i gynnig bwrsariaethau?

Cwestiwn:
A fydd Prifysgol Cymru yn parhau i gynnig bwrsariaethau?
Ateb:
Cymynroddwyd nifer o ysgoloriaethau a bwrsariaethau i’r Brifysgol, sydd ag amodau penodol yn gysylltiedig â nhw. Fel rhan o greu Adduned Cymru, sefydlwyd ymddiriedolaeth elusennol annibynnol a elwir yn Ymddiriedolaeth Gwaddolion Cyfyngedig PC (UWRET) ym mis Chwefror 2015 i reoli’r rhoddion a’r cymynroddion niferus a dderbyniwyd gan y Brifysgol ac i sicrhau eu bod yn parhau i gael eu dyfarnu a’u defnyddio at eu dibenion gwreiddiol yn unig. Caiff gwefan newydd ei chreu i ddarparu manylion y strwythur newydd, a hefyd gwybodaeth am sut y gallai unrhyw un â diddordeb ymgeisio am ysgoloriaeth neu wobr - bydd manylion ar gael yn fuan.
Categori:
Merger Students
 

In: Cwestiynau Cyffredin