Nid yw fy myfyrwyr wedi derbyn manylion mewngofnodi

Cwestiwn:
Nid yw fy myfyrwyr wedi derbyn manylion mewngofnodi
Ateb:

Cadarnhewch fod y cyfeiriad ebost a ddarparwyd yn gywir.

Ydi’r myfyrwyr wedi gwirio’r blwch Spam?

Ydi’r myfyrwyr wedi newid eu cyfeiriad ebost ers cofrestru gyda’r Sefydliad?

Categori:
Institution Admin Help, Staff (Cyffredinol)
 

In: Cwestiynau Cyffredin