Canolfan Y Cyfryngau

Mae Swyddfa’r Is-Ganghellor yn gyfrifol am gyfathrebu mewnol ac allanol trwy'r Adran Gyfathrebu.

Am wybodaeth cyffredinol am gyfathrebu'r Brifysgol, anfonwch ebost at: Cyfathrebu@cymru.ac.uk