Cyn-fyfyriwr yn ennill gwobr Gwas Cyhoeddus y Flwyddyn

Wedi ei bostio ar 14 Ionawr 2013
Cindy Hunt

Cindy Hunt

Fis Tachwedd y Llynedd mewn seremoni wobrwyo yn y Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn San Steffan, enwyd y cyn-fyfyriwr Prifysgol Cymru Cindy Hunt yn Was Cyhoeddus y Flwyddyn yng Ngwobrau Gwasanaethau Cyhoeddus y Guardian 2012.

Diben Gwobrau Gwas Cyhoeddus y Flwyddyn yw anrhydeddu cyfraniad unigolyn fel aelod o unrhyw dîm sy’n gwneud y gwahaniaeth hanfodol rhwng gwasanaeth da a gwasanaeth rhagorol.

Graddiodd Cindy o Brifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant yn 2009 gyda BA mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned, ac mae wedi bod yn weithiwr ieuenctid ers 14 o flynyddoedd, yn cefnogi pobl ifanc mewn dwy ysgol uwchradd yng Nghwm Gwendraeth.

Gan fabwysiadu ymagwedd anfeirniadol yn ei gwaith, mae’n treulio llawer o amser mewn ysgolion, yn cefnogi pobl ifanc sydd wedi’u cyfeirio ati ar sail un-i-un. Ar ben hyn, mae’n ymweld â theuluoedd y tu allan i oriau gwaith, yn mynd â phobl ifanc ar deithiau dysgu anffurfiol ac yn rhedeg gwasanaeth ymestyn symudol i gyfarfod â phobl ifanc yn eu milltir sgwâr eu hunain.

Wrth sôn am ei gwaith a’i dull o adeiladu perthynas o ymddiriedaeth a chefnogaeth â’r bobl ifanc mae'n gweithio gyda nhw, dywedodd Cindy:

“Rwyf i’n datblygu perthynas gyda nhw a thrwy hynny yn eu helpu i ddysgu amdanyn nhw eu hunain, am eraill ac am gymdeithas. Mae'n berthynas hollol wahanol i'r un gydag athro, gweithiwr cymdeithasol neu weithiwr iechyd. Rwyf i am iddyn nhw wybod fy mod i yno bob amser ar eu cyfer.”

Efallai fod yr ymrwymiad yn enfawr, ond dywed Cindy ei bod yn cael boddhad rhyfeddol drwy helpu pobl ifanc:

“Pan rwyf i allan ac yn gweld pobl ifanc ro’n i'n arfer gweithio gyda nhw 10 mlynedd yn ôl gyda'u plant eu hunain ac yn gwneud yn dda, mae hynny'n wych. Nid yw pob un yn stori o lwyddiant wrth gwrs. Ond os ydw i'n cael 10 o bobl ifanc ac yn gallu helpu dau neu dri ohonyn nhw, rwy’n teimlo fy mod wedi cyflawni rhywbeth sylweddol. Rwyf i mor angerddol am y gwaith. Does dim dau ddiwrnod yr un fath - a dwyf i ddim yn adnabod llawer o bobl sy’n gallu dweud hynny.”

Ar ôl sicrhau ei gradd ei hun, mae bellach yn diwtor ymweld yn y Brifysgol, gan drosglwyddo ei phrofiad i weithwyr ieuenctid y dyfodol.

Er nad yw fyth yn swydd reolaidd, mae’n un y mae Cindy wrth ei bodd â hi, ac mae wrth ei bodd fod ei phroffesiwn yn cael ei gydnabod yn sgil y gwobrau. Wrth sôn am ennill y wobr dywedodd:

"Rydym ni bob amser yn tueddu i feddwl am y pethau drwg yn hytrach na’r pethau da. Mae holl weithwyr ieuenctid y wlad yn gwneud gwaith ardderchog ac rwyf i’n hynod o falch fod hyn yn cael ei gydnabod.”

/Diwedd

I gael rhagor o wybodaeth am Wobrau Gwasanaethau Cyhoeddus y Guardian ewch i’r wefan - www.guardian.co.uk/publicservicesawards

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori