Busnes a sefydlwyd gan ddau Gyn-fyfyriwr PC yn ennill teitl Menter Orau yng Ngwobrau Menter Lloyds TSB

Wedi ei bostio ar 19 Mawrth 2013
Like an Egg

Chris McGaughey, Rob Godwin a Keiran McGaughey

Cyhoeddwyd mai Like an Egg Productions, cwmni cynhyrchu ffilmiau o Bontypridd y mae ei gyd-sylfaenwyr yn cynnwys dau Gyn-fyfyriwr Prifysgol Cymru, yw enillydd gwobr Menter Orau yn rownd Cymru o Wobrau Menter Lloyds TSB.

Datblygwyd Gwobrau Menter Lloyds TSB i gydnabod talent entrepreneuraidd sy’n dod o brifysgolion ar draws y DU, ac mae busnesau yn y DU a redir gan fyfyrwyr prifysgol neu’r sawl sydd wedi graddio yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf yn gymwys i ymgeisio.

Cyflwynir y wobr Menter Orau i’r busnes y bernir ei fod yn dangos gwir botensial ar gyfer twf dros y pum mlynedd nesaf a chafodd Like an Egg Productions, a sefydlwyd yn 2010 gan Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru Rob Godwin a Keiran McGaughey ochr yn ochr â’u cyd-sylfaenydd Chris McGaughey, gydnabyddiaeth oherwydd y gwaith mae wedi’i wneud gydag elusennau a grwpiau cymunedol yng Nghymoedd De Cymru yn ogystal ag addysgu a rhedeg gweithdai.

Gan ddangos crebwyll busnes helaeth drwy greu gwefan i ddangos eu gwaith fel modd o oresgyn rhwystrau i ddatblygu busnes, mae eu gwaith wedi arwain at dwf sylweddol, gan fwy na dyblu eu trosiant yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Astudiodd Rob a Keiran ffilm a fideo ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd, ac ar ôl dwy flynedd o waith ar eu liwt eu hunain penderfynon nhw ddechrau eu cwmni Ffilm eu hunain, gan symud yn ddiweddar i’w gofod stiwdio newydd ym Mhontypridd ym mis Ionawr2013.

Tra bo rôl Kieran yn canolbwyntio ar reoli busnes a chynhyrchu, mae Rob yn canolbwyntio ar greu a chyflenwi’r prosiectau. Mae eu gwaith yn amrywiol iawn o wneud ffilmiau a gweithdai yn y Gymuned i waith corfforaethol lefel uchel. Mae eu cleientiaid diweddar yn cynnwys Plant y Cymoedd, Dŵr Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru. Maen nhw hefyd yn creu fideos cerddoriaeth gan gael eu henwebu’n ddiweddar am Wobr Fideo UK Music.

Fel enillydd y rownd ranbarthol, cafodd Like an Egg Productions wobr o £5,000 a bydd nawr yn derbyn pecyn mentora dwy flynedd gan Grŵp Bancio Lloyds.

Wrth sôn am y wobr dywedodd Keiran:

“Mae’r wobr hon werth y byd i ni - mae cael ein dathlu fel hyn a chael cydnabyddiaeth am ein cyflawniadau yn anghredadwy. Gyda phopeth rydym ni wedi’i wneud dros y ddwy flynedd ddiwethaf a hyd yn oed yn ystod y chwe mis diwethaf, heb gael cyfle i dynnu gwynt, mae wedi ein helpu ni i edrych i fyny i weld i ble rydyn ni’n mynd. Ac mae gwybod bod pobl eraill yn cydnabod yr hyn rydyn ni wedi’i gyflawni yn wych.

“Bydd y mentora busnes yn hanfodol i ni. Fel gwneuthurwyr ffilm proffesiynol, dyna’r hyn rydyn ni’n ei wneud bob dydd, a dyna beth rydyn ni’n ei wybod. Yr hyn sydd ei angen arnom ni yw gwybodaeth fusnes ac mae’r lle rydyn ni wedi cyrraedd heddiw yn ganlyniad i ddysgu ar y ffordd. Mae cael rhywun i ddod i roi cyngor i ni a’n helpu ni i dyfu’n gyflymach, a dod â chynaladwyedd i’r busnes yn anhygoel - fedrwn ni ddim aros!”

Bydd Like an Egg Productions nawr yn mynd ymlaen i gystadlu gyda’r 15 enillydd arall o’r rowndiau rhanbarthol yn y rownd derfynol ar 23 Ebrill yn Edgbaston ac os bydd yn llwyddiannus bydd yn cael gwobr ariannol arall o £50,000 i fuddsoddi yn y busnes, a gwobr mentora dwy flynedd gan Grŵp Bancio Lloyds.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori