Cynhadledd hanner diwrnod yr Adran Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin

Wedi ei bostio ar 28 Hydref 2013
Red House

Dydd Sadwrn 2 Tachwedd, bydd Adran Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru’n cynnal cyfarfod i ddathlu cyfraniad y cyn aelodau o staff Robin Gwyndaf a Roy Saer i’r casgliadau llên gwerin a cherddoriaeth werin yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan dros yr hanner can mlynedd diwethaf.

Cynhelir y cyfarfod yn Ystafell y Pwyllgor yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, gan ddechrau am 1:30pm. Cynllunnir rhaglen y prynhawn fel a ganlyn:

1:30 – 2:45: D.Roy Saer – ‘Canu at Iws’: Casglu a Dehongli Cerddoriaeth Werin Cymru 

2:45 – 3:00: Te / Coffi  

3:00 – 4:15: Dr Robin Gwyndaf – Llên Gwerin Cymru: Diogelu a Rhannu’r Trysor, 1964 – 2013

4:15 – 4:30: Cyfarfod Cyffredinol yr Adran

Mae mynediad am ddim i’r cyfarfod ac mae croeso i bawb, ond mae angen cofrestru o flaen llaw.

Os oes gennych chi ddiddordeb dod yno, cysylltwch â Dr Emma Lile drwy ebost - emma.lile@amgueddfacymru.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori