Cangen yr Almaen - Digwyddiadau ar y Gweill

Wedi ei bostio ar 3 Ebrill 2013

Y llynedd dathlodd Cangen yr Almaen o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru ei degfed pen-blwydd. Gyda thros 220 o aelodau mae wedi tyfu dros y blynyddoedd i gynnig cyfleoedd rhwydweithio ac adnoddau academaidd sylweddol i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru yn yr Almaen ynghyd â graddedigion Prifysgol Cymru sy'n siarad Almaeneg.

Mae'r Gangen yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau blynyddol, gyda dau ddigwyddiad arbennig iawn i ddod dros yr ychydig fisoedd nesaf.

Sadwrn 27 Ebrill -  Symposiwm Blynyddol, Hamburg

Cynhelir symposiwm blynyddol 2013 Cangen yr Almaen yn y Gwesty Tŷ Bwyta pum seren Louis C. Jacob yn Hamburg. Mewn lleoliad unigryw, mae gan y gwesty olygfeydd eang dros Afon Elbe.

Bydd agenda'r dydd fel a ganlyn:

09:30 Cyfarfod

10:00 Croeso a Chyflwyniad gan Dr. Martina Nieswandt

10:15 Kultur vs. Markt - ein interessengeleitetes Missverständnis - Papur gan yr Athro Dr. D Hasselbach

12:00 Cinio

13:00 Wie verändern Computer Unternehmen? - Globalisierung/Digitalisierung in den Bereichen Prozesse & Personal - Papur gan Dr. B Miebach

14:30 Egwyl coffi

15:00 Cyfarfod Blynyddol y Cyn-fyfyrwyr

17:00 Green Economy als politische und volkswirtschaftliche Herausforderung - Papur gan yr Athro Dr. Thomas Zacher

19:30 Cinio Nos a Derbyniad

Mae'n addo bod yn achlysur hynod o addysgiadol a chofiadwy, ac mae croeso i holl Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru ymuno â ni.

Os hoffech chi ddod i'r symposiwm blynyddol cysylltwch â Mrs Mandy Scheibner. Ceir rhagor o wybodaeth a manylion cyswllt ar y wefan - www.alumni-wales.de

Dydd Gwener 2 Mai – Dathliad Graddio, Caerdydd

Gwahoddir yr holl Gyn-fyfyrwyr Almaenig sy'n mynd i'r Dathliad Graddio eleni yng Nghaerdydd gan Gangen yr Almaen i ddathlu eu cyflawniadau yn dilyn y digwyddiad yn Henry’s Café Bar ng Nghaerdydd. Bydd y noswaith yn dechrau am 6:00pm.

Os hoffech chi ymuno, yna cysylltwch â Mrs Mandy Scheibner. Ceir rhagor o wybodaeth ar y wefan - www.alumni-wales.d

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau