Cyn-fyfyriwr PC yn derbyn Ysgoloriaeth BAFTA

Wedi ei bostio ar 22 Hydref 2013
Rhiannon Evans BAFTA

Rhiannon Evans Llun:BAFTA

Mae’r cyn-fyfyriwr Prifysgol Cymru ac animeiddiwr addawol Rhiannon Evans wedi ennill ysgoloriaeth glodfawr gan yr Academi Brydeinig Celfyddydau Ffilm a Theledu (BAFTA).

Cyhoeddwyd yr ysgoloriaeth ym mis Medi, ac mae Rhiannon, a astudiodd am radd mewn Animeiddio ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd fel yr oedd ar y pryd, yn un o ddeg i dderbyn un o’r ysgoloriaethau.

Mae rhaglen Ysgoloriaethau BAFTA, sydd bellach yn ei hail flwyddyn, yn rhan o weithgaredd elusennol BAFTA sy’n cynorthwyo pobl dalentog sydd angen cymorth ariannol i astudio cwrs ôl-raddedig mewn ffilm, teledu neu gemau.

Bydd pob Ysgolhaig BAFTA yn derbyn hyd at £10,000 at y ffioedd cwrs am flwyddyn, cymorth mentora gan aelodau o BAFTA, a mynediad di-dâl i ddigwyddiadau BAFTA ledled y DU. Yn eu tro, bydd deiliaid yr ysgoloriaethau’n rhannu eu profiadau dysgu ar BAFTA Guru, sianel dysgu arlein BAFTA, ac yn cyfranogi mewn gwaith allanol gyda phobl ifanc ar ran BAFTA.

Bydd ysgoloriaeth Rhiannon yn mynd at astudio am radd Meistr mewn Cyfarwyddo Animeiddio yn yr Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol yn Swydd Buckingham.

Gan esbonio’r hyn mae ennill un o’r ysgoloriaethau’n ei olygu iddi, dywedodd Rhiannon:

“Mae’n fraint cael BAFTA yn buddsoddi ynof i ar y cam hwn yn fy ngyrfa. Rwyf i’n teimlo bod fy uchelgais pennaf yn gyraeddadwy gyda’r cymorth mae’r ysgoloriaeth hon yn ei roi, a nawr mae gennyf fynediad at rwydwaith o brofiad i fy helpu i ddod yn aelod llwyddiannus o’r diwydiant ffilm a theledu ym Mhrydain.”

Dewiswyd enillwyr eleni gan banel o weithwyr proffesiynol yn y diwydiant yn dilyn galwad agored i fyfyrwyr yn ymgeisio am gyrsiau cymwys yn y DU.

Dywedodd Anne Morrison, Dirprwy Gadeirydd BAFTA, a Chadeirydd Pwyllgor Dysgu a Digwyddiadau BAFTA, a gadeiriodd banel dethol yr ysgoloriaeth:

"Mae’r rhai a dderbyniodd ysgoloriaeth eleni yn bobl dalentog iawn yr oedd perygl, heb y cymorth iawn, y byddem ni’n eu colli o’n diwydiannau. Drwy Raglen Ysgoloriaeth BAFTA maen nhw nawr yn gallu cael cyllid, mynd i ddigwyddiadau’r diwydiant a chael mentora un i un, i’w helpu i wneud cyfraniad enfawr i’n diwydiannau delwedd symudol. Edrychwn ymlaen yn fawr at ddilyn eu llwyddiannau gyrfa yn y dyfodol.”

/Diwedd

I gael rhagor o wybodaeth am BAFTA, Rhaglen Ysgoloriaeth BAFTA a BAFTA Guru, ewch i’r wefan - www.bafta.org

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori