Dwy Ysgoloriaeth PhD i'w cynnig yn y Ganolfan Uwchefrydiau

Wedi ei bostio ar 16 Mawrth 2015
CAWCS

Cynigir dwy ysgoloriaeth PhD gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru i gychwyn yn hydref 2015. Bydd yr ysgoloriaethau dros gyfnod o dair blynedd, ac yn cynnwys costau cynhaliaeth (£13,863 y flwyddyn), ffioedd y DU/UE a hyd at £1,000 y flwyddyn ar gyfer treuliau ymchwil.

Gwahoddir ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n dymuno gweithio yn unrhyw un o feysydd ymchwil y Ganolfan. Disgwylir i ymgeiswyr feddu ar radd ddosbarth cyntaf neu 2:1 mewn pwnc perthnasol.

Mae Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru wedi ei lleoli wrth ymyl Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. Canolfan ymchwil bwrpasol ydyw sy’n cynnal prosiectau cydweithredol ar ieithoedd, llenyddiaethau, diwylliant a hanes Cymru a’r gwledydd Celtaidd eraill. Ar hyn o bryd y mae’n cynnal prosiectau yn y meysydd canlynol: hanes cynnar yr ieithoedd Celtaidd, llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol, yr Ymoleuad a Rhamantiaeth yng Nghymru 1750-1900 ac enwau lleoedd Cymru. Y Ganolfan yw cartref Uned Geiriadur Prifysgol Cymru hefyd. Ceir rhagor o wybodaeth am waith y Ganolfan ar www.cymru.ac.uk/cy/YGanolfanGeltaidd

Mae’r myfyrwyr ôl-raddedig sy’n astudio yn y Ganolfan yn cael eu cyfarwyddo gan ysgolheigion o fri rhyngwladol, ac maent yn gweithio ochr yn ochr â chymrodyr ôl-ddoethurol mewn amgylchfyd cefnogol gydag adnoddau ymchwil ardderchog. Darperir gwasanaethau myfyrwyr trwy gydweithrediad â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (campws Llanbedr Pont Steffan).

Gall myfyrwyr astudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg. Cymraeg yw prif iaith waith y Ganolfan, a rhoddir pob cefnogaeth i fyfyrwyr sy’n dymuno ei dysgu.

Gellir cyfeirio ymholiadau at y Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig, Dr Marion Löffler, marion.loeffler@cymru.ac.uk neu +44 (0)1970 636543.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 24 Ebrill 2015

Gwasgwch yma am ffurflen gais

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau