Cyhoeddi Enillwyr Gwobr M. Wynn Thomas 2018

Wedi ei bostio ar 3 Gorffennaf 2018

Cyhoeddwyd mai Dr Elizabeth Edwards, Cymrawd Ymchwil yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, yw un o ddau enillydd Gwobr glodfawr M. Wynn Thomas yn 2018.

 Ers 2012, mae’r Wobr wedi’i dyfarnu’n flynyddol i gydnabod ysgolheictod rhagorol ym maes astudio ysgrifennu Saesneg o Gymru. Mae iddi ddau gategori gyda Liz yn ennill y categori ‘Agored’ a Seth Armstrong Twigg (Prifysgol Caerdydd) yn ennill y categori ‘Ysgolheigion Newydd’.

 Dyfernir y wobr am ddarn o ysgolheictod sylweddol sydd wedi’i ysgrifennu’n ddifyr, gyda chyflwyniadau arloesol yn nhermau’r pwnc a/neu fethodoleg yn cael eu hannog. Gall pynciau gynnwys pob agwedd ar ysgrifennu am Gymru yn Saesneg yn ogystal â’r rhyngberthynas rhwng ysgrifennu am Gymru yn Saesneg a meysydd perthnasol (Astudiaethau Cymreig, hanes, astudiaethau diwylliannol, astudiaethau ffilm/cyfryngau, astudiaethau cyfieithu, astudiaethau perfformio/theatr, y dyniaethau digidol, llenyddiaeth gymharol).

 Beirniaid Gwobr 2018 oedd yr Athro Kirsti Bohata (Prifysgol Abertawe), Dr Jamie Harris (Prifysgol Aberystwyth) a Dr Sarah Morse (Cymdeithas Ddysgedig Cymru). Cyhoeddir ysgrif fuddugol Liz, ‘”A kind of geological novel”: Wales and travel writing, 1783-1819’, ym mis Gorffennaf yn y cyfnodolyn ysgolheigaidd Romanticism. Roedd y beirniaid yn teimlo bod yr ysgrif yn ‘ystyried pwnc gwreiddiol iawn mewn modd cain a chynnil ac yn ehangu potensial maes Ysgrifennu am Gymru yn Saesneg yn sylweddol.’

 Wrth sôn am ennill y wobr dywedodd Liz:

 ‘Mae’n anrhydedd fawr derbyn y wobr hon am fy ngwaith ar ysgrifennu taith yn y cyfnod Rhamantaidd yng Nghymru. Mae ysgrifennu taith yn faes mor gyffrous ac amrywiol, a gobeithio y bydd fy narn yn amlygu cyfoeth y deunydd ffynhonnell Cymreig nad oes llawer yn gwybod amdano.’ Cynhaliwyd yr ymchwil ar gyfer yr ysgrif hon fel rhan o brosiect a gyllidwyd gan yr AHRC ar Thomas Pennant a’r Daith Gymreig ac Albanaidd rhwng 1760 a 1820, prosiect ar y cyd rhwng y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd a Phrifysgol Glasgow. I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, gweler http://curioustravellers.ac.uk/cy/ neu dilynwch y gwaith ar Twitter: @cur_trav.

 Dyfarnwyd y wobr yn 30ain gynhadledd flynyddol Cymdeithas Llên Saesneg Cymru a gynhaliwyd yn Neuadd Gregynog ym mis Mai 2018. Noddir y wobr gan Wasg Prifysgol Cymru a Parthian Books, gyda’r enillwyr yn derbyn £150 yr un ynghyd â set lawn o deitlau cyfres Library of Wales (cyhoeddwyd gan Parthian).

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori