Patrymau, Bwystfilod a Dirgelion – Delweddau o ymylon celf ganoloesol yng Nghymru

Wedi ei bostio ar 1 Awst 2014
OrielQ Cymraeg

Ar ôl cael ei gysylltu â Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ers 1999, daeth Martin Crampin yn un o fyfyrwyr ymchwil cyntaf y Ganolfan yn 2011. Roedd hyn yn dilyn ei gyfraniad at gyfres o brosiectau ymchwil yn ymwneud ag agweddau ar hanes diwylliant gweledol yng Nghymru.

Fel arlunydd sy’n ymarfer ei grefft, ceisiodd Martin ddod â’i sgiliau ac arbenigedd ynghyd mewn PhD seiliedig ar ymarfer yn ymdrin â’r canol oesoedd, ac yn arbennig y ffordd y mae diwylliant gweledol y canol oesoedd wedi cael ei ddehongli gan hynafiaethwyr, archeolegwyr, arlunwyr a dylunwyr yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif. Uchafbwynt y gwaith hwn fydd arddangosfa PhD Martin yn Oriel Q – Oriel Neuadd y Frenhines yn Arberth.

Yn seiliedig ar batrymau a delweddau o gelfyddyd addurnol a phensaernïol canoloesol, sy’n cael eu dehongli fel delweddau digidol cyfansawdd, mae’r delweddau hyn yn cael eu gwneud trwy arosod ffotograffau’n ddigidol ar ddarluniau, paentiadau a rhwbiadau. Ffynonellau’r delweddau hyn yw patrymau a delweddau ar deils ceramig yn hen abaty Sistersaidd Ystrad Fflur, patrymau ar baneli cilfwâu’r groglen bren yn eglwys Llananno, a grotesgau o waliau allanol Eglwys yr Holl Saint, Gresffordd.

Bydd yr arddangosfa yn cael ei hagor gan Len Massey, Pennaeth Darlunio yn y Coleg Celf Brenhinol, dydd Sadwrn yr 2il o Awst am 2.00 pm, a bydd yn rhedeg tan y 6ed o Fedi (Mercher - Sadwrn).

Gan fod Martin wedi bod yn ymchwilio gwydr lliw yng Nghymru am gryn amser, mae arddangosfa ychwanegol yn yr oriel yn nodi cyhoeddi llyfr newydd Martin, Stained Glass from Welsh Churches, gyda chyfres o ffotograffau o wydrau lliw o bob rhan o Gymru.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r arddangosfa ac ymchwil Martin, ewch i’w wefan - www.martincrampin.co.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori