GPC mis Mai 2022 newyddion

Wedi ei bostio ar 16 Mai 2022
Stolen

GPC mis Mai 2022 newyddion.

Y mis hwn cyhoeddir y gyfrol ddiweddaraf yn ein cyfres Astudiaethau Ffrangeg a Frengig, Stolen Limelight: Gender, Display and Displacement in Modern Fiction In French gan Margaret E. Gray. Archwilir dynameg arddangos mewn cyd-destunau rhyweddedig at ddibenion gwrthsafiad ar draws chwe nofel ganonaidd a phoblogaidd yn Ffrangeg – gan gynnwys ffuglen a dirgelwch llofruddiaeth Affricanaidd Ffrengig – yn ogystal â’u haddasiadau ffilm dethol.

Ewch i’r wefan i brynu copi: Book | UWP

 Y mis hwn hefyd cyhoeddir y gyfrol ddiweddaraf yn ein cyfres Astudiaethau Llenyddol Gothig, The Haunted States of America: Gothic Regionalism in Post-war American Fiction gan James Morgart. Mae The Haunted States of America yn canolbwyntio ar straeniau rhanbarthol Gothig sy’n bodoli i edrych ar sut y gellir deall y pryderon, yr ofnau a’r gofidiau a ddarlunnir yng ngweithiau nifer o awduron ar ôl yr Ail Ryfel Byd drwy hanes a hunaniaeth ranbarthol.

Ewch i’r wefan i brynu copi: Book | UWP

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau