University of Wales Press, Horror and Religion: New literary approaches to Theology, Race and Sexuality

Wedi ei bostio ar 24 Gorffennaf 2019
Wasg 9781786834409

Gwasg Prifysgol Cymru

Y mis hwn gan Wasg Prifysgol Cymru, mae Horror and Religion: New literary approaches to Theology, Race and Sexuality wedi’i olygu gan Eleanor Beal a Jonathan Greenaway yn gasgliad golygedig o ysgrifau’n cynnig trafodaethau strwythuredig ar wrthdaro ysbrydol a diwinyddol mewn Arswyd, o ddiwedd yr unfed ganrif ar bymtheg hyd at yr unfed ganrif ar hugain.

Ewch i’n gwefan i brynu copi https://www.uwp.co.uk/book/horror-and-religion-paperback/.

Hefyd, mae Gethin Matthews yn cyflwyno Having a Go at the Kaiser: A Welsh Family at War, yn ein blog diweddaraf.

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau