Eisteddfod Genedlaethol 2014

Wedi ei bostio ar 31 Gorffennaf 2014
Eisteddfod Stondin

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal eleni o'r 2il i 9fed o Awst yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin, a bydd gan Brifysgol Cymru bresenoldeb unwaith eto, yn rhannu stondin gyda'n partner uno Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Bydd y Brifysgol yn noddi’r Babell Lên ar y cyd â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ac mae ganddynt nifer o ddigwyddiadau a darlithoedd sy'n cymryd lle yn y lleoliad, yn cynnwys ar y dydd Gwener ddarlith flynyddol a chyfres o sgyrsiau llenyddol.

Bydd y digwyddiadau fel a ganlyn:

Y Babell Lên

LLun - 12.45
Mererid Hopwood yn sgwrsio gyda Catrin Beard am lyfr hynaf Cymru - Llyfr Du Caerfyrddin.

Mawrth - 12.45
Pechodau Cudd Sir Gâr - Russell Davies yn sgwrsio gyda Catrin Beard am bechodau Sir Gaerfyrddin rhwng 1870-1920.

Mercher - 13.30
Hywel Griffiths a Menna Elfyn yn sgwrsio gyda Catrin Beard am gerddi sy'n ymwneud â thirlun Sir Gaerfyrddin.

Iau - 13.30
Derec LLwyd Morgan a Lyn Davies yn sgwrsio gyda Catrin Beard am emynau Sir Gaerfyrddin.

Gwener - 13.30
Y Bywgraffiadur Cymreig a Hunaniaeth y Genedl - Yr Athro Dafydd Johnston yn trafod cynlluniau i ddatblygu’r adnodd cenedlaethol hwn.

Cynhelir nifer o ddigwyddiadau ar stondin y Brifysgol hefyd gan gynnwys darlleniadau a sgyrsiau gyda llawer o awduron sy’n gysylltiedig â Gwasg Prifysgol Cymru, sesiwn wybodaeth yn ymwneud a  Geiriadur Prifysgol Cymru Ar Lein a nifer o weithgareddau a darlithoedd eraill.

Ceir cyfle hefyd i aelodau o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru ddod at ei gilydd brynhawn dydd Llun 4 Awst. Rhwng 1:00-2:00pm ar stondin y Brifysgol, bydd cyfle i aelodau Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr ddod i gwrdd â staff y Brifysgol mewn lleoliad anffurfiol a thrafod unrhyw faterion neu bryderon, neu i hel atgofion am eu cyfnod yn y Brifysgol. Bydd aelodau hefyd yn gallu darganfod mwy am ffurfio Fforwm y Cyn-fyfyrwyr a sut mae’n anelu at fod yn ganolbwynt ar gyfer trafodaethau rhwng y Brifysgol a Chymdeithas y Cyn-fyfyrwyr , yn hwyluso cysylltu a chyfathrebu dwyffordd.

Mae’r Brifysgol yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr i unrhyw rai o’n digwyddiadau yn ystod yr wythnos a hefyd i’n stondin

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori