Ysgol Haf Ryngwladol Dylan Thomas 2014

Wedi ei bostio ar 26 Chwefror 2014
lampeter

Ym  mis Mai/Mehefin 2014, bydd ysgol haf breswyl bythefnos o hyd i fyfyrwyr rhyngwladol yn cael ei chynnal gyda Dr Menna Elfyn. 

Gyda phythefnos o ddarlithoedd, digwyddiadau a theithiau’n ymwneud â’i fywyd a’i waith, gall cyfranogwyr ddathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas a phrofi ysblander gorllewin Cymru, gan ymdrwytho’n llwyr ym myd Dylan.

Yn ogystal â gweithio fel Cyfarwyddwr Ysgrifennu Creadigol ar gampysau Llambed a Chaerfyrddin Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Saint, mae Menna yn fardd ac yn ddramodydd sydd wedi ennill gwobrau a chyhoeddi dros ugain o lyfrau, ac mae ei gwaith wedi’i gyfieithu i ugain o ieithoedd.

Gan ganolbwyntio’n llwyr ar waddol Dylan Thomas fel catalydd ar gyfer ysgrifennu creadigol, bydd nifer o awduron o fri rhyngwladol yn traddodi darlithoedd ac yn cynnal gweithdai a dosbarthiadau meistr yn Llambed ac Abertawe, gydag ymweliadau i’r holl leoliadau arwyddocaol a gysylltir â Dylan.

Gyda dau becyn llety gwahanol, bydd cyfranogwyr yn aros ar gampws Llambed y Brifysgol. Mae Llambed yn dref farchnad hanesyddol fywiog sy'n gorwedd wrth droed mynyddoedd y Cambrian, ac mae'r Campws wedi'i leoli ar un o brif strydoedd y dref.

Bydd yr Ysgol Haf yn rhedeg rhwng dydd Sul 25 Mai a dydd Sadwrn 7 Mehefin 2014. 

I gael rhagor o wybodaeth a gweld amserlen arfaethedig a manylion y rhaglen a’r awduron gwadd, ewch i wefan y Drindod drwy glicio yma.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori