Y Cyfle Newydd i Arwain

Wedi ei bostio ar 14 Ebrill 2015

Mewn darlith gyhoeddus i’w chynnal ddydd Iau, 26 Mawrth, bydd yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Prifysgol Cymru, yn cyflwyno ei safbwynt ar oblygiadau nifer o adroddiadau polisi proffil uchel ar addysg yng Nghymru.

Bydd yr Athro Hughes yn amlinellu Adduned Addysg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ei ddarlith Cyfle Newydd i Arwain ar gampws y Brifysgol ar Ffordd Alexandra yn Abertawe. Fe fydd yn cyflwyno persbectif y Brifysgol ar yr heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu’r sector addysg yng Nghymru a bydd yn gwahodd trafodaeth ar gydweithio rhwng asiantau allweddol er mwyn ffurfio system ysgolion a gweithlu addysg y dyfodol yng Nghymru.

Mae’r ddarlith, y gyntaf mewn cyfres i’w chyflwyno gan yr Is-Ganghellor ac Uwch-Swyddogion y Brifysgol dros y misoedd nesaf, yn ymateb i Adolygiad o’r Cwricwlwm a’r Trefniadau Asesu yng Nghymru gan Yr Athro Graham Donaldson, adroddiad Addysgu Athrawon Yfory gan Yr Athro John Furlong a’r Fargen Newydd i athrawon Cymru a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf.

Ceir manylion am yr Adduned Addysg yn y ddogfen Cyfle Newydd i Arwain sydd i’w gweld ar wefan y Brifysgol, ynghyd â gwybodaeth ychwanegol am y ddarlith.

Ewch i: http://www.uwtsd.ac.uk/cy/newyddion-a-digwyddiadau/datganiadau-ir-wasg/datganiadau-ir-wasg/is-ganghellor-yn-cyhoeddi-ei-weledigaeth-ar-gyfer-dyfodol-addysg-yng-nghymru-.html

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori