Dadorchuddio Gwobr Newydd i gefnogi ymchwil mewn Astudiaethau Sbaenaidd

Wedi ei bostio ar 9 Medi 2016

Mae’n bleser gan Wasg Prifysgol Cymru ddadorchuddio gwobr newydd mewn cydweithrediad â Chymdeithas Sbaenaidd Prydain, a noddir gan y Wasg a'u Cyfres sefydledig Iberian and Latin American Studies.

Wedi’i sefydlu i gefnogi ymchwil mewn Astudiaethau Sbaenaidd ac i ddarparu sianel ymhlith ymchwilwyr, academia a'r Gymdeithas, mae hwn yn gyfle unigryw i ymchwilwyr ennill gwobr fawreddog ac i’w traethawd ymchwil gael ei ystyried ar gyfer ei gyhoeddi gan Wasg Prifysgol sefydledig gyda chysylltiadau cryf mewn Astudiaethau Sbaenaidd.

Dylai ymgeiswyr cymwys fod yn cymryd rhan weithredol mewn ymchwil mewn Astudiaethau Sbaenaidd, ac wedi cwblhau thesis doethurol yn ystod y pum mlynedd flaenorol, wedi’i ysgrifennu yn Saesneg, ar ardal o ddiwylliant neu hanes Sbaen.  Ar y llaw arall, bydd traethodau ymchwil sy'n cymharu ardal o hanes neu ddiwylliant Sbaen a'r Deyrnas Unedig hefyd yn gymwys i'w hystyried.

Cynigir gwobr o £250 gan Gymdeithas Sbaenaidd Prydain, a llyfrau hyd at werth £250, a gynigir gan Wasg Prifysgol Cymru.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi hynny yn cael eu gwahodd i gyflwyno cynnig yn seiliedig ar eu thesis doethurol i Wasg Prifysgol Cymru a fydd yn cael y dewis cyntaf i ystyried ei gynnwys yn eu cyfres Iberian and Latin Amserican Studies.

Dylai ymgeiswyr ddarparu Cynnig Holiadur llawn, manwl ynghyd ag un bennod ragarweiniol, sy'n dangos y trawsnewid o thesis i lyfr, ac sy'n egluro effaith y prosiect yn y gymdeithas neu'r byd academaidd.  Yn ogystal, dylai ymgeiswyr esbonio’r prif gasgliadau y maent wedi’u cyrraedd ar ddiwedd eu hymchwiliadau.

Am ragor o wybodaeth, a manylion am sut i wneud cais, ewch i wefan Cymdeithas Sbaenaidd Prydain – https://www.britishspanishsociety.org/scholarships-how-to-apply/

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 12:00 hanner dydd (amser y DU) ar 1 Tachwedd 2016.  Dylid anfon ceisiadau drwy e-bost at Bennaeth Comisiynu Gwasg Prifysgol Cymru drwy s.lewispress.wales.ac.uk

Cyhoeddir yr enillydd ym mis Mai 2017.

I gael rhagor o wybodaeth am Wasg Prifysgol Cymru, a’u Cyfres Iberian and Latin American Studies, ewch i'w gwefan – www.uwp.co.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau