Newyddion Ansawdd

Dyma ffrwd newydd y Brifysgol ar faterion ansawdd a’i diben yw hysbysu a diweddaru ein rhanddeiliaid am yr amrywiol weithgareddau yr ymgymerir â hwy o fewn y Brifysgol i danategu ac uchafu ansawdd popeth a wnawn.

O fis Mehefin 2012, daeth Newyddion Ansawdd yn gyhoeddiad ar y we. I weld rhifynnau blaenorol o’r cylchlythyr, ewch i’n harchif cyhoeddiadau arlein.

Ymgysylltu gyda Myfyrwyr yng Nghanolfannau Cydweithredol PC

Disgrifiad
Arolwg peilot i brofi ymwybyddiaeth o benodau B4 a B5 yng nghodau Ansawdd Addysg Uwch y DU yr ASA
Dyddiad:
13th Mawrth 2014

Rhaglen Sicrhau Ansawdd Ryngwladol (IQAP) - Gwanwyn 2014

Disgrifiad
Y rhaglen ddrafft bellach ar gael
Dyddiad:
17th Chwefror 2014

Cynhadledd Cyfeiriadau'r Dyfodol 2014 Graddedigion Byd-eang: Galluogi Dysgu Hyblyg

Disgrifiad
2-3 Ebrill 2014, Prifysgol Aberystwyth
Dyddiad:
31st Ionawr 2014

Arolwg Myfyrwyr 2012/13 – mae'r canlyniadau wedi cyrraedd

Disgrifiad
Mae arolwg 2012/13 yn dangos lefel uchel o foddhad ymhlith ein myfyrwyr
Dyddiad:
27th Ionawr 2014

Rhaglen Sicrhau Ansawdd Ryngwladol (IQAP) - Gwanwyn 2014

Disgrifiad
Bydd yr ASA yn cynnal ei hail Raglen Sicrhau Ansawdd Ryngwladol i staff o sefydliadau addysg uwch y tu hwnt i'r DU
Dyddiad:
13th Ionawr 2014

STEM AAU: Arloesi wrth addysgu ac asesu dosbarthiadau mawr

Disgrifiad
Gweithdy i archwilio dulliau newydd arloesol i addysgu a dysgu grwpiau mawr yn y disgyblaethau STEM.
Dyddiad:
2nd Ionawr 2014

Hyrwyddo Addysgu – cydweithredu rhyngwladol

Disgrifiad
Mae'r Academi Addysg Uwch wedi cynhyrchu pecyn cymorth i sefydliadau ei ddefnyddio i feincnodi a datblygu proses ac ymarfer ynghylch hyrwyddo addysgu.
Dyddiad:
3rd Rhagfyr 2013

Addysg Uwch y Tu Hwnt i 2015

Disgrifiad
Mae ymgyrch gan Gymdeithas Prifysgolion y Gymanwlad (ACU) yn anelu at godi ymwybyddiaeth o sut y gall ac y dylai Addysg Uwch ymateb i'r heriau datblygu byd-eang sydd i ddod
Dyddiad:
3rd Rhagfyr 2013

Cynhadledd Ymarfer Ymchwil-Addysgu yng Nghymru 2013: Adnoddau

Disgrifiad
Cynhaliodd Prifysgol Cymru'r Gynhadledd 2013 yn Neuadd Gregynog ar 9-10 Medi 2013
Dyddiad:
14th Tachwedd 2013

Cynhadledd Cyfeiriadau'r Dyfodol 2014

Disgrifiad
Graddedigion Byd-Eang: Galluogi Dysgu Hyblyg
Dyddiad:
18th Hydref 2013
Arddangos 11 I 20 O 41

 

In: Newyddion a Digwyddiadau