Newyddion Ansawdd

Dyma ffrwd newydd y Brifysgol ar faterion ansawdd a’i diben yw hysbysu a diweddaru ein rhanddeiliaid am yr amrywiol weithgareddau yr ymgymerir â hwy o fewn y Brifysgol i danategu ac uchafu ansawdd popeth a wnawn.

O fis Mehefin 2012, daeth Newyddion Ansawdd yn gyhoeddiad ar y we. I weld rhifynnau blaenorol o’r cylchlythyr, ewch i’n harchif cyhoeddiadau arlein.

Ymarfer Ymchwil-Addysgu yng Nghymru 2013

Disgrifiad
Mae'r Set Gweithredu Plethwaith Ymchwil-Addysgu yn trefnu'r gynhadledd hon sydd i'w chynnull gan yr Athro Simon Haslett a'i chynnal gan Brifysgol Cymru
Dyddiad:
19th Gorffennaf 2013

Cynhadledd flynyddol yr AAU 2013

Disgrifiad
Bydd nawfed Gynhadledd Flynyddol yr Academi Addysg Uwch
Dyddiad:
11th Mehefin 2013

Cynhadledd Gweinyddiaeth ac Ansawdd Prifysgol Cymru 2013

Disgrifiad
Ddiwedd mis Mai, cynhaliodd y Brifysgol ei chynhadledd Gweinyddiaeth ac Ansawdd flynyddol yng Nghaerdydd
Dyddiad:
7th Mehefin 2013

Athro PC i gymryd rhan yng nghyfres Seminarau Ymchwil a Pholisi AAU

Disgrifiad
Bydd yr Athro Simon Haslett yn cyflwyno seminar yn edrych ar y Cysylltiadau rhwng Ymchwil ac Addysgu mewn Addysg Uwch.
Dyddiad:
13th Mai 2013

Cynhadledd yr ACU

Disgrifiad
Bydd thema cynhadledd eleni yn edrych ar y graddau y gall graddedigion prifysgol fodloni eu dyheadau eu hunain yn ogystal â disgwyliadau cymdeithas ohonynt
Dyddiad:
29th Ebrill 2013

Y Profiad Myfyriwr Ôl-raddedig

Disgrifiad
Mae'r AAU, ar y cyd â Phrifysgol Cymru, Casnewydd, yn trefnu digwyddiad undydd ar brofiad myfyrwyr ôl-raddedig
Dyddiad:
13th Mawrth 2013

Gweithdy i'r sawl sy'n newydd i addysgu yn y gwyddorau cymdeithasol

Disgrifiad
Mae'r gweithdai hyn yn gweddu'n berffaith i gydweithwyr sydd yn eu dwy flynedd gyntaf o addysgu mewn AU, y rhai sy'n gweithio at PhD ac sydd ag ymrwymiadau addysgu a'r rhai sy'n ystyried ymgeisio am Gymrodoriaeth yr AUA
Dyddiad:
19th Chwefror 2013

Cyfres Seminarau yr AAU: Rhyngwladoli

Disgrifiad
Mae'r Academi Addysg Uwch yn rhedeg cyfres o seminarau ym maes thematig Rhyngwladoli
Dyddiad:
1st Chwefror 2013

Digwyddiad: Exploring implementation of the HEAR

Disgrifiad
Diben y digwyddiad undydd hwn yw cynorthwyo sefydliadau addysg uwch â'r broses o weithredu'r Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR)
Dyddiad:
2nd Ionawr 2013

Systematic reviewing for Nursing, Therapy & Allied health - Qualitative Evidence Synthesis (SyNTAQuES)

Disgrifiad
Mae'r gweithdy hwn wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer anghenion a diddordebau pobl sy'n gweithio yn y Proffesiynau Nyrsio ac Iechyd Cysylltiedig.
Dyddiad:
20th Tachwedd 2012
Arddangos 21 I 30 O 41

 

In: Newyddion a Digwyddiadau