Newyddion Ansawdd

Dyma ffrwd newydd y Brifysgol ar faterion ansawdd a’i diben yw hysbysu a diweddaru ein rhanddeiliaid am yr amrywiol weithgareddau yr ymgymerir â hwy o fewn y Brifysgol i danategu ac uchafu ansawdd popeth a wnawn.

O fis Mehefin 2012, daeth Newyddion Ansawdd yn gyhoeddiad ar y we. I weld rhifynnau blaenorol o’r cylchlythyr, ewch i’n harchif cyhoeddiadau arlein.

Cyfres Seminarau/Gwebinar Ymchwil yr AAU

Disgrifiad
Effaith y dirwedd AU symudol yn y DU ar ddysgu ac addysgu
Dyddiad:
9th Tachwedd 2012

Adroddiad: Digwyddiad Sefydlu Safonwyr

Disgrifiad
An induction event for new and continuing Moderators was held on 3rd and 4th October 2012
Dyddiad:
5th Tachwedd 2012

Cod Ansawdd y DU ar gyfer Addysg Uwch - Digwyddiadau Ymgynghori

Disgrifiad
Bydd yr ASA yn cynnal tri digwyddiad ymgynghori yn y DU
Dyddiad:
1st Tachwedd 2012

Ail gynhadledd arholwyr allanol: Rhannu ymarfer da

Disgrifiad
Mae'r Academi Addysg Uwch a'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd yn cynnal cynhadledd ar y cyd ar arholi allanol
Dyddiad:
26th Hydref 2012

Digwyddiad Sefydlu Safonwyr

Disgrifiad
Mae Prifysgol Cymru'n falch i gyhoeddi y cynhelir y Digwyddiad Sefydlu Safonwyr ddydd Mercher a dydd Iau 3 a 4 Hydref 2012
Dyddiad:
1st Hydref 2012

Siarter Myfyrwyr Prifysgol Cymru

Disgrifiad
Fel rhan o fenter gan y cyngor cyllido, mae gan Brifysgol Cymru bellach Siarter Myfyrwyr
Dyddiad:
3rd Medi 2012

Llawlyfr Hyfforddi Cynrychiolwyr Myfyrwyr Prifysgol Cymru - Canllaw i'r Hyfforddwyr

Disgrifiad
Datblygwyd y Canllaw i gynorthwyo a chodi ymglymiad myfyrwyr yn Sefydliadau Cyswllt/Achrededig y Brifysgol a'i Chanolfannau Cydweithredol.
Dyddiad:
13th Mehefin 2012

Cynhadledd ymchwil myfyrwyr - Barn Cyfranogwr

Disgrifiad
Adroddiad gan Mr Paul Grey, enillydd Cystadleuaeth Poster Cynhadledd Myfyrwyr Ymchwil.
Dyddiad:
1st Mehefin 2012

Cynhadledd Myfyrwyr Ymchwil

Disgrifiad
Cynhaliwyd yr ail Gynhadledd Myfyrwyr Ymchwil ym mis Mai yng Ngwesty'r Parc yng Nghaerdydd.
Dyddiad:
1st Mehefin 2012

Taith Astudio Siapan AUA

Disgrifiad
Adroddiad gan Harriet Brewster, Swyddog Cyswllt Myfyrwyr
Dyddiad:
17th Mai 2012
Arddangos 31 I 40 O 41

 

In: Newyddion a Digwyddiadau