Newyddion Ansawdd

Dyma ffrwd newydd y Brifysgol ar faterion ansawdd a’i diben yw hysbysu a diweddaru ein rhanddeiliaid am yr amrywiol weithgareddau yr ymgymerir â hwy o fewn y Brifysgol i danategu ac uchafu ansawdd popeth a wnawn.

O fis Mehefin 2012, daeth Newyddion Ansawdd yn gyhoeddiad ar y we. I weld rhifynnau blaenorol o’r cylchlythyr, ewch i’n harchif cyhoeddiadau arlein.

Llongyfarchiadau i'n Graddedigion

Disgrifiad
Ar y 3ydd a'r 4ydd o Fai, ymunoddd dros 2,000 o raddedigion a'u gwesteion รข Phrifysgol Cymru i ddathlu cwblhau eu hastudiaethau'n llwyddiannus.
Dyddiad:
17th Mai 2012
Arddangos 41 I 41 O 41
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

 

In: Newyddion a Digwyddiadau