Gweithdy Addysg Uwch yng Nghymru - 2 Gorffennaf 2015

Wedi ei bostio ar 8 Mehefin 2015

Ar 2 Gorffennaf 2015 bydd yr Academi Addysg Uwch yn cynnal diwrnod o sgyrsiau ysbrydoledig a gweithdai ymarferol i ymgysylltu â materion addysgu a dysgu mewn addysg uwch yng Nghymru heddiw.

Bydd cyfres o weithdai’n gwahodd cynrychiolwyr i ymchwilio a myfyrio’n feirniadol ar amcanion ac arferion myfyrwyr ac athrawon, rhannu enghreifftiau o arfer effeithiol, ac ystyried sut y gellir defnyddio’r rhain yn eu cyd-destunau eu hunain. Bydd yr amrywiaeth o ddigwyddiadau ar y diwrnod yn cynnig rhywbeth fydd o ddiddordeb ac o bwys i bawb sy’n addysgu myfyrwyr ac yn rhoi cymorth iddynt gyda’u dysgu.

Cliciwch ar y ddolen ganlynol am wybodaeth bellach - https://www.heacademy.ac.uk/events-conferences/event11119?utm_source=The+Higher+Education+Academy&utm_medium=email&utm_campaign=5775144_Cardiff+event+-+2+Jul+15

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau