GRADDEDIGION PRIFYSGOL Cymru, CANGEN BANGOR, RHAGLEN DDARLITHOEDD 2019 - 2020

Wedi ei bostio ar 11 Hydref 2019
uw-logo-round144

GRADDEDIGION PRIFYSGOL Cymru, CANGEN BANGOR, RHAGLEN DDARLITHOEDD 2019 - 2020

GRADDEDIGION PRIFYSGOL Cymru, CANGEN BANGOR, RHAGLEN DDARLITHOEDD 2019 - 2020

Yr Athro Enlli Thomas fydd yn agor y gyfres gyda darlith ar y testun ‘O enau plant bychain: cymell plant i ddefnyddio’r Gymraeg’ - pwnc a drafodir yn aml y dyddiau yma. Yna bydd Is-ganghellor newydd y Coleg, Yr Athro Iwan Davies, yn trafod rhai o’i cyfleoedd a gyfyd i Brifysgolion yn yr oes gyfnewidiol hon.  Yna daw  Glen George, i gloi’r gyfres gyda darlith yn seiliedig ar ei lyfr, Golwg Newydd ar yr Hen Ogledd, a gyhoeddwyd ddwy flynedd yn ôl.

Bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn Neuadd Mathias yn Yr Ysgol Gerdd, ac yn cychwyn am 6.00 p.m.

18 Hydref 2019

Yr Athro Enlli Thomas

‘O enau plant bychain: cymell plant i ddefnyddio’r Gymraeg’

 

29 Tachwedd 2019

 

Yr Is-ganghellor, Yr Athro Iwan Davies

‘Prifysgolion -  yn goleuo’r tywyllwch - Universities- An Antidote to Darkness’

 

6 Mawrth 2020 

 

Glen George

'Brwydrau Urien Rheged: Tystiolaeth y tir a'r testun.'  

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau