Newyddion Ansawdd

O fis Mehefin 2012, daeth Newyddion Ansawdd yn gyhoeddiad ar y we. I weld newyddion a digwyddiadau cyfredol, ewch i ffrwd newyddion Newyddion Ansawdd

Chwefror 2009 – Mai 2012

Newyddion Ansawdd Marwth 2011

Disgrifiad
Newyddion Ansawdd Rhifyn 25, Mawrth 2011

Newyddion Ansawdd Chwefror 2011

Disgrifiad
Rhifyn 24 - dathlu dwy flynedd.

Newyddion Ansawdd Ionawr 2011

Disgrifiad
Cylchlythyr Prifysgol Cymru ar faterion ansawdd: y mis hwn, yn cyhoeddi enwau'r rhai sydd wedi derbyn Ysgoloriaeth Aberfan Prifysgol Cymru, adroddiad ar y symiau cymynrodd a ddyfarnwyd yn 2009/10, y Diwrnod Sefydlu ar gyfer Safonwyr ac Arholwyr Allanol a golwg ar strwythur pwyllgorau'r Brifysgol ar gyfer rheolaeth academaidd.

Newyddion Answadd Rhagfyr 2010

Disgrifiad
Cylchgrawn Prifysgol Cymru ar gyfer materion ansawdd; mis Rhagfyr, yr Is-Ganghellor yn edrych yn ol dros dair blynedd o Brifysgol Cymru ar ei newydd wedd; myfyrio gan Dr Chung-Hsuan Greg Liang am gydnabod cyflawniadau myfyrwyr, a Rhwydwaith Myfyrwyr Llundain.

Newyddion Ansawdd Tachwedd 2010

Disgrifiad
Cylchgrawn Prifysgol Cymru ar gyfer materion ansawdd; mis Tachwedd, Cadeiriau Ymchwil Prifysgol Cymru; ymgysylltu â myfyrwyr, a hyrwyddo datblygiad staff.

Newyddion Ansawdd Hydref 2010

Disgrifiad
Cylchgrawn Prifysgol Cymru ar gyfer materion ansawdd; mis Hydref: Rhifyn arbennig Cyfadran Prifysgol Cymru.

Newyddion Ansawdd Medi 2010

Disgrifiad
Cylchgrawn Prifysgol Cymru ar gyfer materion ansawdd; mis Medi: Deoniaid newydd Cyfadran Prifysgol Cymru; Ffeiriau Wythnos y Glas a'r Fframwaith Academaidd Cyffredin ar gyfer Darpariaeth Graddau Ymchwil.

Newyddion Ansawdd Awst 2010

Disgrifiad
Cylchgrawn Prifysgol Cymru ar gyfer materion ansawdd; mis Awst: adroddiad am gyfarfod rhwng EUB Tywysog Cymru (Canghellor Prifysgol Cymru) ac ysgolheigion PoWIS; proffilau ein Swyddogion Cyswllt Myfyrwyr newydd.

Newyddion Ansawdd Gorffennaf 2010

Disgrifiad
Adroddiadau am Gonfensiwn Myfyrwyr PC 2010 ac am seminar amser cinio mis Mehefin ar y testun Adolygiad sefydliadol; yr Arolwg Myfyrwyr, a proffil Prif Ymchwilydd ni am Gyfwerthedd Academaidd, dr Greg Liang.

Newyddion Ansawdd Mehefin 2010

Disgrifiad
Gwybodaeth lawn am Buddsoddwyr mewn Pobl (BmP); adroddiadau am cwrs preswyl cyntaf Ysgoloriaethau Arloesi Tywysog Cymru (PoWIS) ac am Gynhadledd Prifysgol Cymru Ymglymiad Myfyrwyr yn Singapore; hefyd, darn am y Fframwaith Cymwysterau Addysg Uwch.
Arddangos 11 I 20 O 36

 

Cyfrannu

Byddem yn croesawu eich cyfraniadau a’ch adborth: dylech eu hanfon i
newyddionansawdd@cymru.ac.uk