Newyddion Ansawdd

O fis Mehefin 2012, daeth Newyddion Ansawdd yn gyhoeddiad ar y we. I weld newyddion a digwyddiadau cyfredol, ewch i ffrwd newyddion Newyddion Ansawdd

Chwefror 2009 – Mai 2012

Newyddion Ansawdd Mai 2010

Disgrifiad
Diweddariadau ac adroddiadau ar gynadleddau diweddar, sef Cynadleddau Ymglymiad Myfyrwyr Prifysgol Cymru, cynhadledd Flynyddol y Safonwyr, Cynhadledd Gweinyddwyr Addysg Uwch Cymru. Hefyd, seremoni Cymrodoriaethau Addysgu Prifysgol Cymru a'n Dirprwy Is-Ganghellor Ansawdd newydd, Kate O'Sullivan yn esbonio Seilwaith Academaidd yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA)

Newyddion Ansawdd Ebrill 2010

Disgrifiad
Newyddion Ansawdd yw cylchlythyr Prifysgol Cymru ar materion ansawdd.

Newyddion Ansawdd Mawrth 2010

Disgrifiad
Newyddion Ansawdd rhifyn mis Mawrth 2010: cylchlythyr Prifysgol Cymru ar gyfer materion ansawdd.

Newyddion Ansawdd Chwefror 2010

Disgrifiad
Darllenwch rifyn diweddaraf o gylchlythyr Prifysgol Cymru ar gyfer materion ansawdd.

Newyddion Ansawdd Ionawr 2010

Disgrifiad
Rhifyn Ionawr 2010 o gylchlythyr y Brifysgol ar gyfer materion ansawdd.

Newyddion Ansawdd Rhagfyr 2009

Disgrifiad
Cylchgrawn Prifysgol Cymru ar gyfer materion Ansawdd.

Newyddion Ysgoloriaethau Teithio Hydref 2008

Disgrifiad
Newyddion Ysgoloriaethau Teithio Hydref 2008

Newyddion Ansawdd Mai 2009

Disgrifiad
Newyddion Ansawdd Mai 2009

Newyddion Ansawdd Mawrth 2009

Disgrifiad
Newyddion Ansawdd Mawrth 2009

Newyddion Ansawdd Mehefin 2009

Disgrifiad
Newyddion Ansawdd Mehefin 2009
Arddangos 21 I 30 O 36

 

Cyfrannu

Byddem yn croesawu eich cyfraniadau a’ch adborth: dylech eu hanfon i
newyddionansawdd@cymru.ac.uk