Y Llyfrgell Ar-lein

Mae’r Llyfrgell Ar-lein a lansiwyd yn 2004, yn wasanaeth rhith-lyfrgell sydd wedi’i neilltuo’n unswydd ar gyfer myfyrwyr a staff y sefydliadau sydd wedi’u dilysu.

Featured Resources

Business & Management

Intute Logo

Internet for Business and Management Tutorial

Use this free online tutorial to help you develop your Internet research skills for business and management resources on the web and learn how to make discerning use of the Internet to help find information for your coursework and assignments.

http://www.vts.intute.ac.uk/tutorial/business/

All Subjects

 NetLibrary

NetLibrary eBooks

As part of the Welsh Higher Education Libraries Forum (a collaborative group of all the University and Higher Education libraries in Wales, together with the National Library of Wales), the Online Library is able to offer you a NetLibrary ebook collection containing over 700 titles covering many subject areas.

Link from here

University of Wales A to Z List of eJournals

EBSCO A to ZThe University of Wales AtoZ List of eJournals is a searchable index to all the ejournals that are available in the Online Library, conveniently linking you directly to that ejournal.

Link from here (login required)

 

Y Llyfrgell Ar-lein

Mae’r Llyfrgell Ar-lein yn fodd i’r myfyrwyr wneud gwaith ymchwil ar unrhyw adeg o’r dydd, unrhyw ddydd o’r flwyddyn gan nad yw byth yn cau; mae ar gael iddyn nhw ble bynnag y maen nhw, a’r cyfan y mae arnyn nhw ei angen yw cysylltiad â’r rhyngrwyd. Mae’r Llyfrgell yn cynnig mwy na 700 o e-lyfrau, llawer o e-gyfnodolion a chronfeydd data electronig, a chysylltiadau â gwefannau gwirioneddol ddefnyddiol mewn pynciau unigol. Mae’r holl adnoddau sy’n cael eu prynu i’r Llyfrgell yn benodol ar gyfer pynciau’r cynlluniau sydd wedi’u dilysu gan y Brifysgol. Maen nhw’n cael eu hasesu o safbwynt ansawdd gan staff academaidd sefydliadau addysg uwch yng Nghymru. 

Mae’n bwysig sicrhau digon o gymorth astudio ar gyfer y myfyrwyr ac mae’r Llyfrgell yn cynnig cymorth drwy gyflenwad o e-lyfrau sy’n anelu at helpu’r myfyrwyr gyda thechnegau astudio, medrau ysgrifennu a phrosiectau ymchwil.

Mae’r Llyfrgell wrthi’n gyson yn ehangu ar yr adnoddau a’r meysydd sy’n cael eu cynnig. Er mwyn i’r myfyrwyr gael y gorau o’r Llyfrgell, mae canllawiau i’r defnyddwyr yn cael eu darparu ar gyfer y cronfeydd data electronig mawr.