Asesu Myfyrwyr

Cyfrifoldeb y canolfannau cydweithredol yw rheoli proses asesu cynlluniau dilysedig PC, dan oruchwyliaeth Prifysgol Cymru.

Caiff asesiadau eu datblygu gan staff yn y ganolfan gydweithredol ond rhaid i arholwyr allanol a benodir gan Brifysgol Cymru eu cymeradwyo. Caiff yr asesiadau eu mapio yn erbyn canlyniadau dysgu’r modiwl fel y’i cymeradwyir gan y Brifysgol.

Mae cynrychiolwyr Prifysgol Cymru, gan gynnwys yr arholwyr allanol, yn mynd i’r bwrdd arholi lle caiff yr holl farciau a chanlyniadau gradd eu cadarnhau gan sicrhau bod y broses yn cael ei chynnal yn unol â rheoliadau PC

I gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad, cyfeiriwch at Lawlyfr Asesu’r Brifysgol